Før fik mit ønske med i SF

De love ville K.E. Handicappolitiker.dk nu se på om vi kan få lavet om på. inden år. 2020. 0 Comment

var jeg 2 år i bestyrelsen for Elevforeningen på Egmont Højskolen. en højskole men mange handicappet mennesker der også tænker på Politiken jo & er i dag forfatter, kommer også tit i muskelsvindfonden
Mere om hvem jeg er har selv haft muskelsvind i over 30 år Og I 1987 fik jeg (BMD) muskelsvind og har 3 store brødre med muskelsvind starte med at sige ved en masse om det at være handicappet men bruger el-kørestol.  folkeskolen til 8 klasse. Der efter 2 år. på efterskole med 9. & 10 klasse. Højskole på Egmont Højskolen i 1 ½ år. Og så med i deres Elevforening på Egmont Højskolen den er også 60år i dag har være Bpa-arbejdsleder for mine handicaphjæper med § 96 borgerstyret personlige assistance. I flere år. Og dette er ikke nemt uden den hjælp i dag men vis jeg siger har miste 10 timer hjælp om dagen dette er jo en del men derfor har lavet min ejen lille IT-Service virksomhed er også godt til dette med EDB vis jeg siger at jeg har brugt i computere de sidste 38 og de sidste 20 år alle de timer jeg har brugt på IT nok mere en to gange 37 timers arbejdes uge. Ja bruger nok 80 timer på dette om uden og har lavet mens om natten da der jo er mens Ro på. Men til bage til min politik som jeg ikke noget tid ville stoppe med at blande mig i politikken og derfor er dette jo godt at med i SF ville fordi de har samme politik som Klaus Emilius og ville være med til at lave en forskel og mere RO PÅ. Beder Sundhed og tænke Grønt og på alle de folk der skal bruge hjælp og er handicappet dette er også mennesker og jeg tænker ikke på penge men ville have en rød
Efter er Autodidakt/selvlært i alt. Og i Handicap politik, efter 32 år med muskelsvind. Medlem at muskelsvindfonden. & prøver at få, en plads i muskelsvindfondens Repræsentantskab. For at blande mig mere i Handicappolitik. siger at, ville kunde gøre en forskel i Handicappolitik

del dette:

Author

Leave a comment

And the blog here only made by klaus emilius.

Back to Top