Stop, at lave forskelsbehandling grund af handicappet

Stop, at lave forskelsbehandling grund af handicappet

Handicappolitik., politik set på Tv'et & fra Avisen Klaus Emilius støtter de folk 0 Comment

lidt af Dette er så min boligpolitik.

alle skal kunde bo i en nomalt bolig også handicapet. Handicapkonvention. Det betyder, at det skal være forbudt at stille nogen ringere end en anden i en tilsvarende situation, alene på grund af dennes handicap. stoppe med at lave forskelsbehandling grund af handicappet lejer.

handicappet boligforeninger så udlejer…? ikke forskelsbehandling på grund af handicap.

Og der bliver flere og folk der blivet handicappet i Danmark??

boligforening de skal rate sig efter FN’S handicapkonvention.de folk skal selv kunde bestemme i deres boliger som normalt fordi de folk der har ikke et handicapet  

vi liver i et frit land for samfundet. så er det jo, forskelsbehandling, på grund af handicap

Så kan jeg kun sige dette er ikke menneskeligt efter der i regeringen. Har indføre et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. Dermed har Danmark og sagt de skal rette sig efter FN’S handicapkonvention. Derfor skal alle danske boligforening, stoppe med mod diskrimination på grund af handicap. For de mennesker normal bolig så er der også på samme tid en lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

 • § 1. Lovens formål er at forhindre forskelsbehandling, på grund af handicap og at fremme ligebehandling af personer med handicap.
 • § 2. Loven gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle områder i samfundet, jf. Dog stk. 2 og 3.
 • Stk. 2. Loven gælder ikke, hvis lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Finder anvendelse.
 • Stk. 3. Loven gælder ikke for udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter.
 • § 3. Loven indebærer ikke en pligt til rimelig tilpasning eller tilgængelighed.
 • § 4. Loven kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for den, der udsættes for forskelsbehandling på grund af handicap.
 • Forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
 • § 5. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes handicap.
 • Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af dennes handicap behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.
 • Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med handicap ringere end andre personer.
 • Stk. 4. Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons handicap finder sted med det formål eller den virkning at krænke dennes værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.

En handicappet. de skal Respekter. de folk som en del af samfundet jo. Handicappet skal også kunne live et værdigt liv med varme på. Selv dette er en normal bolig. Siger også at udlejer skal også tænke på et godt inde klimaet til de folk i 2030. Og være med til at gøre Danmark mere grøn.

Dette er så lidt. Siger der går kun boligpolitik.

Hilsen Klaus Emilius en del Af i Danmark.

del dette:

Author

Leave a comment

And the blog here only made by klaus emilius.

Back to Top