Lige at Ja. Ja Få, lavet loven om. er min plan

Lige at Ja. Ja Få, lavet loven om. er min plan

De love ville K.E. Handicappolitiker.dk nu se på om vi kan få lavet om på. inden år. 2020. 1 Comment

K.E. ville have Samme sags tider i alle kommuner med § 112 • Samme sags tider i alle 98 kommuner § fordi loven er jo den samme.

ja  så godt ville K.E. have lavet det om • med den Samme sags tider i alle 98 kommuner med § 112. Den skal være ens med hjælpemidler til folk der opfylder § 112. Den er jo fra 8 uger til 24 uger i dag. Den ville jeg godt have ned på max. 10 uger. Alle steder i Danmark


• Når folk har behov for et hjælpemiddel der opfylder lovens § 112. Skal de kunde få en el-kørestol eller en manualkørestol som hjælpemidler og vis det skal til passet skal kommune gøre dette inden for 3 måneder fra de går, i gang til stol er tilpasset.

Hjælpemidler & ja dette ville K.E. have samme sags tider i alle kommunerne.

  • hjælpemidler (sager som el-kørestolen 24 uger, dette er forlang tid når der skal foretages en personlig afprøvning) den ville jeg godt have ned på max. 10 uger.
  • Når folk har behov for et hjælpemiddel der opfylder lovens paragraf de skal ikke have nej. skal de kunde få en el-kørestol eller en manualkørestol som hjælpemiddel og vis det skal til passet skal kommune gøre dette inden for 3 måneder fra de går i gang den stol er tilpasset. ville godt se der kan laves om på.
  • og ellers ville jeg have Samme sags tider i alle kommuner med §112. fordi loven er jo den samme.

Derfor ville K.E. have lavet loven om med kørestol til alle i Danmark men skriver kun om det ville eg have lavet om på.

Men så lige dette om et uddrag af lov om social service (serviceloven) står at, kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Og en fysisk funktionsevne

du skal i en kørestol kunne lette min daglige tilværelse i hjemmet indenfor eller udenfor.

Men husk lige at jeg kender den lov §112 med hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne rat godt. Efter at selv har stået for alle hjælpemidler i over 20år dette er også noget at mit job i dag at kende lov uden af, næsten også lov §112 bagfra.

Men du er altid velkommen til at mail handicappolitiker.dk K.E. for alt tid jo. Og vis du ikke få en kørestol ellers et hjælpemiddel ville K.E. godt vide det og kan også godt hjælpe dig og høre fra dig. vis du ikke bor i min kommune ellers må jeg vis ikke hjælpe dig.

 har du set to folk som. ville have deres kørestol på en ens måde nej.

Lige at Ja. Ja Få, lavet loven om med kørestole • K.E. ville have Samme sags tider i alle kommuner med § 112 . • Samme sags tider i alle 98 kommuner § fordi loven er jo den samme. Hjælpemidler og ikke nej til en kørestol vis dette er livs vigtigt for de kan klare sig selv. uden hjælp.

del dette:

Author

1 Comment

Leave a comment

And the blog here only made by klaus emilius.

Back to Top