Velkommen til om min Politik i SF

Takke alle i SF-Randers for at bliv genvalgt til SF-Randers Suppleant dette er 3 år i træk. har være valg   siden meldte mig ind i SF men vil siger vil give den fuld gas i 2020 dette. 

min poltik er ikke kun til de Handicap tænker på alle i Politiken.  og kan sige her i 2020 ville jeg blande mig mere i den måde det er i dette land og  siger at dette med at jeg har valgt at lave poltik er fordi jeg ville være en del af samfundet og siger (SF-Randers Mennesket Først) men du kan se mere om  min poltik

 

Handicappolitiker.dk som kom til verden fordi jeg har job i SF i dag. med politik og jeg tænker på alle & jeg Laver Politik, men kan ikke undgå at tænke på alle de  Handicap i Politiken

siger at jeg ikke ser mig selv som en nomalt jeg lever et normalt liv som er muligt. og ville bruge mig liv på politik. dette er et Arbejder kun med et meningsfyldt arbejde jeg er en samfundsborger som gør noget til fællesskabet. 

 vil bekæmpe den stigende ulighed, vil give danskerne mere ro på, vil med til at gøre Danmark til det grønneste land i verden, vil styrke demokratiet, vil tænke på de svageste borger i landet.

Siger at jeg i flere år har jeg. Brugt mange timer på Handicappolitik & dette er i ca. alle dage om året. Fordi det er godt at have en aktivitet og at noget. som er relevant beskæftiger sig med & så er det interessant på samme tid. og fordi jeg nu har valgt at bruge mit livs sidste tid på denne ’planet jorden’ på at lavet politik men har valgt at dette skal være Socialistisk Folkeparti fordi ville det samme som jeg ville i politikken. siger også at det er det beste parti men har et mål med det jeg laver i SF det er at de har alt den hjælp de ville have men ved godt jeg er ny i SF men skal lige i gang håber og vis der bliver valg til handicaprådet er jeg også klar. men vi skal jo føst lige have et folketingsvalg i sommer 2019 & dette kan jeg jo. kun støtte SF i det. dette kan også ses her på denne blogMed i Randers  Plus med i bestyrelse for SF-Randers dette det jeg elsker at hjælpe SF de har også Danmarks sejeste mand med muskelsvind og dette kan de i Randers også være glade for. og jeg er glad for at jeg må være med på holdet. i politiken. Dette ville jeg være med derfor er jeg med i Socialistisk Folkeparti  Nu siger jeg at mit jobbet er i SF,  derfor Klaus Emilius tænker på Politiken i dag forfatter, kommer også tit i muskelsvindfonden nu bruger jeg alt tiden på SF 

I SF Vi vil bekæmpe den stigende ulighed

 • Vi vil fjerne kontanthjælpsloftet og hæve skatten for de rigeste
 • Vi vil sikre at flere kan gå på pension før de er nedslidte
 • Vi vil påbegynde en afskaffelse af brugerbetaling på sundhed bl.a. psykologhjælp og tandlæge

Vi vil give danskerne mere ro på

 • Vi vil lave en ro på-reform, der skal sikre tid til det vigtige i livet og stoppe stress-epidemien
 • Vi vil give børn mere ro på og indføre minimumsnormeringer på max 3 børn pr. voksen i vuggestuer og max 6 børn pr. voksen i børnehaver
 • Vi vil have et opgør med tests, karakterræs og præstationskulturen i uddannelsessystemet

Vi gøre Danmark til et grønt foregangsland 

 • Vi vil indføre en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 pct. inden 2030
 • Vi vil afsætte en grøn milliard hvert år til bl.a. at oprense giftgrunde, sikre mere vild natur og udbrede økologi
 • Vi vil beskytte vores rene drikkevand gennem skærpet regulering

Vi vil styrke Danmarks internationale indsats

 • Vi vil at Danmark igen modtager kvoteflygtninge
 • Vi vil øge den danske udviklingsbistand
 • Vi vil at Danmark arbejder for et nyt humant, solidarisk og effektivt europæisk asylsystem

Vi vil styrke demokratiet 

 • Vi vil en offentlighedslov, som styrker fri og kritisk presse
 • Vi vil at det offentlige giver medarbejderne mere frihed til at udføre deres arbejde og borgerne større lokal indflydelse og selvforvaltning
 • Vi vil gøre det nemmere på det private arbejdsmarked for medarbejdere at købe, starte og drive virksomheder

i 2020 har SF-Randers. jo og Charlotte Broman Mølbæk i Folketinget dette er noget godt at have en der ville lave om på dette og taler af og til med Charlotte som er en god person at have i Folketingetfolketinget. 

And the blog here only made by klaus emilius.

Back to Top