Velkommen til om min Politik i SF

Og dette er ikke mere kun Handicap Politiken men dette mere og mere alt siger at denne blog

SF-Randers Folketingskandidat 

Handicappolitiker.dk som kom til verden fordi jeg har job i SF i dag. med politik og jeg tænker på alle & jeg Laver Politik, men ville mest bruge min tid på at lave Handicap Politiken fordi siger at jeg ikke ser mig selv som en handicappet jeg lever et normalt liv som er muligt. og ville bruge mig liv på politik. dette er et Arbejder kun med et meningsfyldt arbejde jeg er en samfundsborger som gør noget til fællesskabet. 

 

jeg vil hjælpe med at bekæmpe den stigende ulighed

jeg vil hjælpe med at give danskerne mere ro på

jeg vil hjælpe med at gøre Danmark til det grønneste land i verden

jeg vil hjælpe med at styrke demokratiet

jeg vil hjælpe med at tænke på de svageste borger i landet.

Siger at jeg i flere år har jeg. Brugt mange timer på Handicappolitik & dette er i ca. alle dage om året. Fordi det er godt at have en aktivitet og at noget. som er relevant beskæftiger sig med & så er det interessant på samme tid. og fordi jeg nu har valgt at bruge mit livs sidste tid på denne ’planet jorden’ på at lavet politik men har valgt at dette skal være Socialistisk Folkeparti fordi ville det samme som jeg ville i politikken. siger også at det er det beste parti men har et mål med det jeg laver i SF det er at de har alt den hjælp de ville have men ved godt jeg er ny i SF men skal lige i gang håber og vis der bliver valg til handicaprådet er jeg også klar. men vi skal jo føst lige have et folketingsvalg i sommer 2019 & dette kan jeg jo. kun støtte SF i det. dette kan også ses her på denne blogMed i Randers  Plus med i bestyrelse for SF-Randers dette det jeg elsker at hjælpe SF de har også Danmarks sejeste mand med muskelsvind og dette kan de i Randers også være glade for. og jeg er glad for at jeg må være med på holdet. i politiken. Dette ville jeg være med derfor er jeg med i Socialistisk Folkeparti  Nu siger jeg at mit jobbet er i SF,  derfor Klaus Emilius tænker på Politiken i dag forfatter, kommer også tit i muskelsvindfonden nu bruger jeg alt tiden på SF 

I SF Vi vil bekæmpe den stigende ulighed

 • Vi vil fjerne kontanthjælpsloftet og hæve skatten for de rigeste
 • Vi vil sikre at flere kan gå på pension før de er nedslidte
 • Vi vil påbegynde en afskaffelse af brugerbetaling på sundhed bl.a. psykologhjælp og tandlæge

Vi vil give danskerne mere ro på

 • Vi vil lave en ro på-reform, der skal sikre tid til det vigtige i livet og stoppe stress-epidemien
 • Vi vil give børn mere ro på og indføre minimumsnormeringer på max 3 børn pr. voksen i vuggestuer og max 6 børn pr. voksen i børnehaver
 • Vi vil have et opgør med tests, karakterræs og præstationskulturen i uddannelsessystemet

Vi gøre Danmark til et grønt foregangsland 

 • Vi vil indføre en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 pct. inden 2030
 • Vi vil afsætte en grøn milliard hvert år til bl.a. at oprense giftgrunde, sikre mere vild natur og udbrede økologi
 • Vi vil beskytte vores rene drikkevand gennem skærpet regulering

Vi vil styrke Danmarks internationale indsats

 • Vi vil at Danmark igen modtager kvoteflygtninge
 • Vi vil øge den danske udviklingsbistand
 • Vi vil at Danmark arbejder for et nyt humant, solidarisk og effektivt europæisk asylsystem

Vi vil styrke demokratiet 

 • Vi vil en offentlighedslov, som styrker fri og kritisk presse
 • Vi vil at det offentlige giver medarbejderne mere frihed til at udføre deres arbejde og borgerne større lokal indflydelse og selvforvaltning
 • Vi vil gøre det nemmere på det private arbejdsmarked for medarbejdere at købe, starte og drive virksomheder

Copyright © Handicappolitiker.dk 2018-2022
And the blog here only made by klaus emilius.

Back to Top